Lista konkurencji XIX Rodzinna Spartakiada Sołectw i Osiedli Gminy Skoczów

XIX Rodzinna Spartakiada Sołectw i Osiedli Gminy Skoczów

Lista konkurencji

 

Lista konkurencji

 

XIX Rodzinna Spartakiada Sołectw i Osiedli Gminy Skoczów

 

 

L.P. Nazwa Konkurencji Ilość
Osób
Opis

Zasada
oceniania

1. Sztafeta 5 osób W sztafecie startuje drużyna (5 osób), pokonując następujące konkurencje w ciągu, rozpoczynając z linii start/meta:
a) Sprint – biegnie jedna osoba, pokonując łączny dystans 20 m (2 x 10 m), każdy zawodnik musi na półmetku obejść tyczkę po zewnętrznej stronie, wracając musi dotknąć następnego zawodnika w ramię;
b) Bieg na czworakach – biegnie jedna osoba, pokonując dystans 20 m (2 x 10 m), każdy zawodnik musi na półmetku obejść tyczkę po zewnętrznej stronie, wracając musi dotknąć następnego zawodnika w ramię;
c) Bieg z jajkiem na łyżce – biegnie jedna osoba w ręku trzymając koniec łyżki, na której położone jest jajko ugotowane na twardo, pokonując dystans 20 m (2x10m),
każdy zawodnik musi na półmetku obejść tyczkę po zewnętrznej stronie, wracając musi dotknąć następnego zawodnika w ramię;
d) Bieg z taczkami – do taczek wchodzi zawodnik (mężczyzna), kobieta kieruje taczkami, pokonując ten sam dystans co poprzednio, wracając, osoba wieziona wychodzi z taczek i ustawia się do ostatniego punktu sztafety;
e) Wyścig wężykiem – cały zespół łapie się za ręce i pokonuje wskazany dystans, przerwanie węża skutkuje powrotem po tę osobę i należy kontynuować wyścig z miejsca zguby. Wyścig kończy się, gdy ostatnia osoba przekroczy linię startu/mety.
Konkurencja
na czas.
2.  Rynny  6 osób
+ sołtys
(nadzór sędziowski)
Rekwizytami konkurencji są 3 około dwumetrowe rynny z tworzywa sztucznego,  jedna  piłka  tenisowa, jedno wiadro metalowe. Każda z 3 par zawodników otrzymuje jedną rynnę. Celem konkurencji jest przekazanie piłeczki za pomocą trzech rynien do metalowego wiadra oddalonego od linii startu o 9 metrów. Na linii startu sołtys umieszcza piłkę tenisową w pierwszej rynnie – rozpoczyna się liczenie czasu. Konkurencja jest na czas, czas zostaje zatrzymany w momencie uderzenia piłeczki o dno wiadra (kontroluje sędzia główny oraz sołtys). Piłeczka nie może zostać dotknięta przez zawodników,  gdy któryś zawodnik wspomoże  się  ręką  lub  piłeczka  upadnie,  do  czasu doliczane jest 10 sekund.
Konkurencja na czas.
3. Rzut ziemniakiem
1 mężczyzna
1 kobieta
1 dziecko
Na bramce piłkarskiej zawieszone są 3 patelnie, na których znajduje się punktacja. W konkurencji biorą udział 3 osoby – każda osoba otrzymuje 2 średniej wielkości ziemniaki i ma do dyspozycji 2 rzuty. Zawodnicy rzucają sprzed linii narysowanej na murawie, w odległości 5 m. od celu, nie mogą  jej  przekroczyć.  W  razie  przekroczenia  lub nadepnięcia linii rzut jest nieważny.
Punkty trafione rzutami są sumowane. Na ich podstawie przyznawana jest punktacja końcowa.
4. Wyścig z wodą  2 osoby Konkurencja polega na przeniesieniu jak największej ilości wody z jednego wiadra do drugiego pustego wiadra oddalonych od siebie o 7 metrów, za pomocą gąbki.
Przed rozpoczęciem startu każdej drużyny, jej kapitan otrzymuje gąbkę i komisyjnie w towarzystwie sędziego przygotowuje ją do konkurencji (namacza oraz wyciska).
Start konkurencji rozpoczyna się z linii startu w momencie usłyszenia gwizdka. Koniec mierzenia czasu następuje w momencie, gdy ostatnia gąbka zostanie wyciśnięta do drugiego wiadra, a pierwsze będzie puste po wywróceniu do góry dnem. Nie dozwolone jest rzucanie gąbką. W przypadku wypłynięcia wody, do czasu doliczane jest 10 sekund.

Ocenie podlega ilość przeniesionej wody oraz czas wykonania konkurencji. Ostateczna punktacja ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej.
5. Tor przeszkód 1 kapitan drużyny
1 dorosły - nawigator
 Konkurencja polega na pokonaniu w określonym czasie (do 3 minut) z zasłoniętymi oczami trasy z przeszkodami (ograniczonej butelkami napełnionymi wodą). Zadaniem nawigatora jest podawanie wskazówek (do mikrofonu) osobie pokonującej tor przeszkód.
Każda drużyna zaczyna z pulą 170 pkt, tj.
• 150 pkt – 150 butelek
• 20 pkt – 4 x przeszkoda
Za każdą przewróconą butelkę odejmowany jest 1 punkt. Za przewrócenie/przesunięcie 1 przeszkody odejmowanych jest 5 punktów. Gdy drużyna nie zmieści się w wyznaczonym czasie, za każdą dodatkową sekundę ponad wyznaczone 180 sekund odejmuje się 1 pkt. Rama czasowa to 3 minuty.

Punkty z puli konkurencji zostają sumowane. Na ich
podstawie przyznawana jest punktacja końcowa.